Slajd 01

Projekt Bliżej Siebie

Projekt BLIŻEJ SIEBIE

Świadomi, jak ważną rolę w polskiej kulturze odegrali Żydzi, w poczuciu odpowiedzialności za pamięć o narodzie, który współistniał i współtworzył na terenie Polski, Kujaw i Włocławka, z potrzeby mówienia o tragedii drugiej wojny światowej, która przydarzyła się obu narodom, oraz o czasach powojennych, które mocno nas podzieliły, oraz z nadzieją na zażegnanie waśni i na pojednanie między narodami, zapraszamy do współpracy, której celem są:

 •  wspierania edukacji na rzecz zapobiegania przejawom antysemityzmu, rasizmu i nietolerancji
 • wspierania edukacji na rzecz praw człowieka, tolerancji i wielokulturowego społeczeństwa otwartego
 • nauczania o kulturze i historii Żydów polskich oraz stosunkach polsko-żydowskich
 • wspierania edukacji w celu zachowania pamięci o Holocauście
 • Stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami
 • Powstanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań
 • Stworzenie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami
 • Promowanie wiedzy na temat mniejszości żydowskiej w Polsce, kształtowanie w młodym pokoleniu postaw: patriotyzmu wobec „małej i dużej ojczyzny”, tolerancji, poszanowania praw człowieka

 Naszymi partnerami są: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Yad Vashem, Instytut Polski w Tel Avivie, Ministerstwo Edukacji Izraela, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Muzeum Polin w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Mazowieckich w Płocku, Muzea przy obozach koncentracyjnych, Żydowski Instytut Historyczny, Archiwa Państwowe, Inne instytucje i osoby prywatne

Dotychczas zrealizowane cele:

 •  Powołanie zespołu uczniów chętnych do współpracy w ramach projektu
 • Prezentacja na stronie LMK
 • Spacery po mieście śladami Żydów włocławskich
 • Wyjazdy cykliczne do Muzeum Polin w Warszawie
 • Wizyta w Żydowskim Instytucie Historycznym
 • Wyjazdy cykliczne do Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku
 • Wyjazd do Obozu Zagłądy Kulmhof
 • Wizyta na krakowskim Kazimierzu
 • Udział w projekcie Convoi 77
 • Spotkania ze znawcą tematu – panią Mirosławą Stojak
 • Lekcje muzealne
 • Konferencje na temat holokaustu
 • Spotkanie z ocalałymi
 • Obchody powstania w Getcie Warszawskim
 • Upamiętnienie Dnia Holokaustu

W LMK projektem zajmuje się: p. Dariusz Łoboda.

Żydzi – widomości ogólne

Śladami włocławskich Żydów

Żydowskim szlakiem

 

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media