Slajd 01

Terminy spotkań z rodzicami

L.p. Termin Forma / problematyka Odpowiedzialni
1. 13. 09.2021
  • Spotkanie dyrektora szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 godz. 17.00 (aula szkoły)
  • Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 1 -organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022 godz. 17.30
  • Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 2 -organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022 godz. 17.00
  • Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas 3 egzamin maturalny 2022 godz. 17.30 (aula szkoły)
  • Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas 3 -organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022 godz. 18.00

Informacje dla rodziców uczniów klas 1 – 3 m.in. o:

  • Statucie Szkoły
  • dzienniku elektronicznym
  • obowiązujących szkolnych zasadach oceniania,
  • kontroli frekwencji
  • szkolnym programie wychowawczo – profilaktycznym
dyrektor, wychowawcy
2. 13. 09.2021 Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców LMK godz. 18.15, podjęcie uchwał zatwierdzających szkolny program wychowawczo – profilaktyczny na rok szkolny 2021/2021 przewodniczący rady rodziców, dyrektor
3. 15.11. 2021 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1-3 – informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
4. 13.01.2022 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1 -3. Informacje o ocenach w klasyfikacji śródrocznej. Dyrektor , wychowawcy, nauczyciele
5. 14.03.2022 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1 -3 – informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów; informacje o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych, w tym szczególnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasyfikacji rocznej i końcowej kl. 3 dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
7. 23.05.2022 Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami uczniów klas 1 – 2 informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu uczniów oraz o szczególnych uzdolnieniach uczniów; informacje o przewidywanych ocenach rocznych, w tym szczególnie o przewidywanych ocenach niedostatecznych w klasyfikacji rocznej kl. 1 – 2 dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media