Slajd 01

Hej, Kujawy

Projekt ma na celu wzbogacenie wiedzy uczniów klasy społeczno – prawnej LMK o wiadomości z zakresu dziedzictwa kulturowego Kujaw na tle dziejów Polski. Projekt jest skierowany do  uczniów, zainteresowanych historią, ale nie mających wiedzy na temat lokalnych zabytków historycznych, miejsc pamięci ważnych wydarzeń w historii kraju i regionu oraz pomników przyrody. Poprzez realizację projektu chcemy przyczynić się do zachowania pamięci o lokalnej historii, przeszłości Kujaw i utrwalenia tej wiedzy w postaci wystaw zdjęć, prac pisemnych, prezentacji multimedialnych. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 15- 16 lat, pochodząca z rożnych środowisk, zarówno miejskich jak i wiejskich oraz z różnie sytuowanych rodzin.  Będzie on zatem także przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu, da szansę młodym ludziom z gorzej sytuowanych rodzin na udział w wycieczkach do miejsc ważnych w historii Kujaw, odniesienia sukcesu poprzez możliwość zaprezentowania wykonanych przez siebie zdjęć, prezentacji, napisanych relacji – na forum społeczności szkolnej – czy to na żywo, czy też w formie on-line w zależności od sytuacji pandemicznej. Możliwość obejrzenia miejsc ważnych przyrodniczo, zapoznanie się ze strukturą ekologiczną regionu pozwoli podnieść wiedzę uczniów z zakresu ukształtowania terenu, roślinności obecnej w krajobrazie Kujaw, a tym samym pozwoli młodym ludziom na zachowania proekologiczne i dbałość o klimat oraz przyrodę Kujaw.

 Planujemy zorganizować wycieczki  tematyczne  :

 I wyjazd   – wycieczka pn. „Szlak Piastowski na Kujawach – trasa – Kruszwica, Strzelno, Inowrocław, Płowce, Gniewkowo

 II wyjazd  – „Pomniki przyrody Kujaw” – grobowce megalityczne w Wietrzychowicach i Gaju , Kłodawa – kopalnia soli kamiennej

III wyjazd –  „ Ośrodki uzdrowiskowe na Kujawach” – trasa – Wieniec – Ciechocinek, Inowrocław

Odwiedzimy również ośrodki specjalizujące się w folklorze i tradycjach obchodzonych na Kujawach, Muzeum Etnograficznego we Włocławku, skansen w Kłóbce.

„Zapomniane miejsca Włocławka” – wycieczka dokumentująca obrazy i wiadomości o  miejsca pamięci i zabytkach Włocławka . Uczniowie wybierają spośród obejrzanych zabytków i miejsc pamięci – jeden, szczególnie zapamiętany i dokonują pracy polegającej na zebraniu współczesnych i dawnych fotografii przedstawiających miejsce, budynek, itp., a następnie w archiwum państwowym we Włocławku bądź w Muzeum Historii Włocławka poszukują informacji, dokumentów, zapisków, które posłużą do zorganizowania wystawy tematycznej. 

Włocławek jako mozaika różnorodnych kultur, rozmaitych mniejszości narodowych

– „Śladami Żydów we Włocławku” – odwiedzenie Muzeum Diecezjalnego – wystawy poświęconej przedmiotom służącym do wyrażania kultu religijnego; spotkanie z ambasadorem włocławskich Żydów – p. Mirosławą Stojak; odwiedzenie Grzywna – dawnej dzielnicy żydowskiej i miejsca, w którym znajdowało się getto włocławskie

– „Wkład kultury romskiej w promocję regionu Kujaw i folkloru”

– udział uczniów w koncercie zespołu „ Picolo Roma” oraz z w spotkaniu z twórcą romskim Cezarym Majewskim; uczestnictwo w wykładzie dr Tomasza Wąsika nt. historii włocławskich Romów

– spotkanie z pastorem kościoła augsbursko-ewngelickiego oraz z duchownym gminy prawosławnej

– Poznajemy przeszłość i teraźniejszość najważniejszych obiektów  przemysłu na Kujawach – Browar B, Celluloza, Anwil, Drumet, Kujawianka, Bomilla, Nobiles, Fajans Włocławski

 

Projekt ma utrwalić więź mieszkańców z regionem w dobie globalizacji. Tożsamość regionalna ulega powolnemu zacieraniu się . Chcemy ocalić zwyczaje, tradycje i historię Kujaw od zapomnienia
i rozbudzić więź młodego pokolenia z regonem . Kreować patriotyzm w ramach „Mojej małej ojczyzny” i  przyczynić się do tego aby młodzi ludzie po skończonej edukacji chętnie wracali na Kujawy i wiązali swoją przyszłość z tym regionem.

Hej, Kujawy

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media