Slajd 01

Słowo i tożsamość

Słowo i tożsamość to projekt o zasięgu międzynarodowym i międzykulturowym. Inspirację stanowią losy polskiej badaczki literatury, bibliotekarki, emigrantki i wybitnej włocławianki, słynnej absolwentki LMK – Marii Danilewicz Zielińskiej, której imieniem nazwano konkurs na krótkie opowiadanie. 

Przedsięwzięcie wpisuje się w politykę oświatową Państwa Polskiego, odgrywa istotną rolę w rozbudzaniu patriotyzmu lokalnego, promowaniu sylwetek Polaków zasłużonych dla emigracji i kultury, w szczególności Marii Danilewicz Zielińskiej (honorowej obywatelki Włocławka, pochodzącej z Aleksandrowa Kujawskiego) rozwija zainteresowania językiem polskim i literaturą, promuje czytelnictwo oraz region (charakter twórczości M. Danilewicz Zielińskiej). Gala finałowa, na którą przybywają nagrodzeni z Polski, a zdarza się, że także z Europy, staje się dobrym pretekstem do odwiedzin naszego regionu, promocji województwa. 

Ponadto konkurs propaguje uniwersalne humanistyczne wartości, które pozwalają uczyć się szacunku dla odmienności, różnic w doświadczaniu świata, pozwalają młodzieży z kraju spotkać się z kolegami zza granicy za sprawą medium języka i literatury, współtworzyć wspólnotę kultury i ducha polskiego ponad podziałami czy pomimo odległości mierzonej w kilometrach. Słowo i tożsamość to inicjatywa o ugruntowanej pozycji, ważna i potrzeba młodzieży we współczesnym świecie. 

Konkurs zapoczątkowano w 2013 roku, z inicjatywy pani Dyrektor Anety Jaworskiej oraz Miłosza Kłobukowskiego i Małgorzaty Przepiórskiej, wraz z uroczystym nadaniem imienia Marii Danilewicz Zielińskiej pracowni polonistycznej 108 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Do tej pory odbyło się osiem edycji. Konkurs uzyskiwał patronaty honorowe Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Włocławka, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego. W czasie uroczystych gal finałowych mieliśmy honor gościć przedstawicieli władz, instytucji kultury, nauki, mediów, a także gości specjalnych z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, z którym współpracujemy (dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK, dr Sylwia Kołos, prof. dr hab. Wacław Lewandowski, dr Marcin Lutomierski, dr hab. Rafał Moczkodan, prof. UMK).

Słowo i tożsamość

 

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media