Slajd 01

O BIBLIOTECE LMK


Biblioteka szkolna funkcjonuje od początku istnienia III Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku tj. od 1918 roku. Lokalizacja i sposób prowadzenia biblioteki w szkole przechodziły różne zmiany – od bibliotek w salach klasowych do pomieszczeń bibliotecznych. Obecnie, po generalnym remoncie budynku szkoły, biblioteka LMK to otwarte pomieszczenie łączące wszystkie funkcje biblioteki – magazyn, czytelnię i centrum multimedialne. Mamy nadzieję, że wyposażenie biblioteki będzie jeszcze dostosowywane do nowoczesnych wymagań i roli biblioteki szkolnej w XXI wieku.

Obecnie biblioteka jest interdyscyplinarną i multimedialną pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły , wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli i pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych oraz dla rodziców poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów.

Zbiory biblioteki to ponad 10 tys. woluminów i ponad 500 źródeł w postaci nowoczesnych nośników informacji.

Biblioteka szkolna LMK jest czymś więcej niż pomieszczeniem, w którym znajdują się książki. Nowoczesna biblioteka szkolna ma decydującą funkcję w każdej szkole – wspiera, angażuje i stymuluje procesy nauczania i rozwoju w cyfrowej erze drugiego tysiąclecia, w której żyjemy, uczymy się i pracujemy, a którą często nazywa się Społeczeństwem Globalnej Informacji.

Ponadto biblioteka LMK propaguje świat książek i kultury, również czytelniczej, poprzez angażowanie młodzieży LMK stacjonarnie i online w różnorodne wydarzenia promocyjne: wystawy, konkursy wewnętrzne i zewnętrzne i akcje czytelnicze.

Biblioteka LMK jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Szkoły.

Więcej o historii i działaniach Biblioteki LMK dowiesz się z: https://www.facebook.com/bibliotekalmk

Miło nam poinformować, że  III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku otrzymało dofinansowanie 15000 zł w ramach zadania „Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025.
 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach dofinansowania biblioteka LMK wzbogaci się o program do obsługi biblioteki MOL NET +, sprzęt komputerowy dla nauczyciela bibliotekarza, a 58% procent dofinansowania zostanie przeznaczone na zakup książek dla młodzieży do biblioteki szkolnej.

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media