Slajd 01

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA LMK  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oddział Przedmioty rozszerzone Język obcy I, *Język obcy II Liczba miejsc Przedmioty punktowane
1A POLITECHNICZNY matematyka
fizyka
przedmiot uzupełniający
edukacja informatyczna
j. angielski
* j. niemiecki
lub j. hiszpański
30 j. polski
matematyka
fizyka
informatyka
1B BIOLOGICZNO-CHEMICZNY biologia
chemia
j. angielski
* j. niemiecki
lub j.hiszpański
30 – j. polski
– biologia
– chemia
– matematyka
1C MATEMATYCZNO- GEOGRAFICZNY – matematyka
– geografia
przedmiot poszerzony
– j. angielski
j. angielski
* j. niemiecki
lub j. rosyjski
30 j. polski
geografia
matematyka
j. obcy
1D BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
(oddział z grupą dwujęzyczną)
biologia
chemia
j. angielski
j. angielski
* j. niemiecki
lub j. francuski
przedmioty prowadzone dwujęzycznie
biologia
historia
15

15 (grupa dwujęzyczna)

j. polski
biologia
j. obcy
matematyka
** sprawdzian kompetencji językowych dla grupy dwujęzycznej
1E SPOŁECZNO-PRAWNY j. polski
historia
przedmiot uzupełniający
wiedza i społeczeństwo
j. angielski
* j. francuski lub j. hiszpański
30 j. polski
historia
wos
matematyka
1E-i SPOŁECZNO-PRAWNY

***INTEGRACYJNY

j. polski
historia
przedmiot uzupełniający
wiedza i społeczeństwo
j. angielski
j. włoski
20 j. polski
historia
wos
matematyka

*- w przypadku wyczerpania miejsc w jednej grupie językowej (15/15), szkoła zastrzega sobie prawo zakwalifikowania kandydata do drugiej grupy językowej (dotyczy wszystkich oddziałów)

**- sprawdzian kompetencji językowych I termin – 7 czerwca 2021 r. o godz. 15:00; II termin – 2 lipca 2021r. o godz. – 15.00

***- odział integracyjny zostanie uruchomiony, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media