Slajd 01

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Klasy integracyjne:

W naszej szkole aktualnie funkcjonują 3 klasy integracyjne:

I Ei – profil społeczno – prawny

II Ci – profil matematyczno – geograficzny

II Ei – profil społeczno – prawny

Klasy integracyjne liczą od 15 do 20 uczniów, w tym do 5 osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej szkole w klasach integracyjnych mamy osoby słabosłyszące, słabowidzące, z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Program obowiązujący w klasach integracyjnych jest taki sam jak w klasach równoległych.
Wszystkich uczniów obowiązuje ten sam program nauczania i ta sama podstawa programowa.

Instytucje i organizacje:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 27
87-800 Włocławek
Tel. 542325918
https://ppp.wloclawek.eu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
Tel. 544232300
https://www.facebook.com/opeespl

Sekcja Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalnego
ul. Żytnia 58
87-800 Włocławek
Tel. 544135096 w 52
https://www.facebook.com/opeespl

Telefony zaufania:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
tel. 116 111 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę)

ITAKA- centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
tel. 800 70 2222 (czynne całodobowo)

ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania
tel. 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)

Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich
tel. 0 800 108 108 (poniedziałek-piątek od 14.00 do 20.00)

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
tel. 22 425 98 48 (poniedziałek – piątek od 17:00 do 20:00 / sobota od 15:00 do 17:00)

Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli
tel. 800 080 222

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
tel. 800 120 226 (poniedziałek-piątek, od 9.30-15.30, połączenie bezpłatne)

Ogólnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002 (telefon pracuje całodobowo, bezpłatny)

„Kujawsko – Pomorska Niebieska linia”
tel. 0-800-154-030
Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie. Przy telefonie: pedagog, prawnik,
terapeuta. Czynny codziennie: 17.00.-21.00.

Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”
tel. 801 199 990 (codziennie od godz. 16.00-21.00)

Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w LMK:

Procedura-ppp-LMK

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  D20171578.pdf (sejm.gov.pl)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  D20171578.pdf (sejm.gov.pl)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  D20010624.PDF (sejm.gov.pl)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560 i 1669)
  D19910425.pdf (sejm.gov.pl)

Kilka sposobów na higieniczne warunki pracy zdalnej

 1. Przygotuj sobie komfortowe miejsce do pracy. Materiały do nauki powinny znajdować się w
  zasięgu ręki. Zadbaj o właściwe oświetlenie i właściwą pozycję ciała podczas pracy przy
  komputerze. Poproś pozostałych domowników o zachowanie ciszy w czasie trwania lekcji.
 2. Bądź gotów do pracy. Zjedz śniadanie, zadbaj o ubranie (nie w piżamie)
 3. Podczas przerw między lekcjami pamiętaj o przewietrzeniu pomieszczenia. Przerwę wykorzystaj
  na oderwanie się od komputera, zjedzenie smacznej przekąski czy wypicie herbaty. Wykorzystaj
  ten czas na relaks i odpoczynek dla oczu, mięśni szyi, barku i dłoni.
 4. Praca zdalna wymaga dyscypliny i motywacji. Oznacza także samodzielność i odpowiedzialność
  za własną naukę. Pracuj aktywnie podczas lekcji online. Nie zajmuj się innymi rzeczami- szkoda
  czasu na późniejsze nadrabianie.
 5. Po skończonych lekcjach zrób sobie dłuższą przerwę od komputera, telefonu, gier online,
  Internetu. To czas na zasłużony relaks i zebranie sił do dalszej, samodzielnej pracy umysłowej.

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media