Slajd 01

Uroczystość ślubowania uczniów klas I

23 września 2021r. uczniowie klas 1 składając uroczyste ślubowanie dołączają oficjalnie do grona Konopniczan. ” My uczennice i uczniowie klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku ślubujemy: systematycznie pogłębiać naszą wiedzę, by stać się uczciwymi ludźmi, dobrymi obywatelami Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej; strzec symboli narodowych i sztandaru Szkoły; wzorowa postawa moralną, rzetelna nauką, aktywnością w Szkole i w środowisku godnie reprezentować Szkołę o pomnażać jej tradycje; zawsze postępować zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości  i społecznej tolerancji; cenić wartości ogólnoludzkie, przestrzegać praw człowieka, szanować honor i godność, nie zawieść pokładanych w nas nadziei”

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media