Slajd 01

Sprawdzian kompetencji językowych

Przypominamy, że kandydaci do grupy dwujęzycznej w klasie 1d (profil biologiczno – chemiczny) muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych w poniższych terminach:

I termin 7 czerwca 2021 godz. 15.00 lub II termin 2 lipca 2021  godz. 15.00.

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu będą podane do publicznej wiadomości odpowiednio 17 czerwca 2021r. i 9 lipca 2021r.

Czytaj więcej

Rekrutacja – ważne terminy

  • Do 21 czerwca 2021r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej
  • 25 czerwca 2021r. – 14 lipca 2021r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • 22 lipca 2021r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • 23 lipca 2021r. – 30 lipca 2021r. do godz. 15.00 potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
  • 2 sierpnia 2021r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Czytaj więcej

Nasza lokalizacja

Nasz adres

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek
sekretariat: tel. 54 2322965

e-mail: sekretariat@lmkwloclawek.pl

Inspektor ochrony danych: Jadwiga Olejniczak
Telefon: +48 54 427-01-58
e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl

Dziennik elektroniczny

Biuletyn informacji publicznej

LMK w Social Media