tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

Konkurs Literacki "Chodź, opowiem Ci bajkę ..."

Regulamin Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej „Chodź, opowiem Ci bajkę…”

Forma wierszowana lub prozatorska bajek i baśni dla małych i dużych dzieci.

I Organizator

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku.

II Cele konkursu:

1.    Inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej.

2.    Upamiętnianie postaci wybitnej polskiej poetki i prozatorski Marii Konopnickiej.

3.    Rozbudzanie talentów oraz stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji  

       twórczości.

4.    Popularyzacja formy literackiej bajki i baśni.

III Zasady uczestnictwa:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych z Włocławka i okolic.

2.    Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie na pracy w dwóch egzemplarzach

       w jednej lub obu kategoriach:

a)     forma wierszowana,

b)     forma prozatorska.

3.    Każda praca nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4 (czcionka 14)

         znormalizowanego maszynopisu.

4.    Prace powinny być opatrzone godłem a do przesyłki należy dołączyć oddzielną,

       zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą dane:

         imię i nazwisko uczestnika, dane opiekuna, adres i nazwę szkoły wraz

         z numerem telefonu i adresem e-mail.

5.    Nadesłane utwory nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane.

         Po zakończeniu konkursu nie będą one zwracane ich autorom.

6.    Nadesłane na konkurs prace muszą być autorskim dziełem uczestnika konkursu

       i nie mogą naruszać niczyich praw.

7.    Prace należy przesyłać od 1 października do 31 maja na adres Organizatora

         konkursu, na kopercie umieszczają dopisek: „Konkurs- Bajki i baśnie”.

8.    Teksty nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora konkursu.

9.    Szkoły, z których uczniowie nadeślą prace, zostaną poinformowane przez

       Organizatora o wynikach konkursu i terminie imprezy finałowej.

10.  Odbiór nagród będzie możliwy tylko podczas imprezy finałowej, która odbędzie

       się w czerwcu 2014 roku w siedzibie Organizatora.

IV Nagrody:

Jury wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach: forma wierszowana oraz forma prozatorska. Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe. Zastrzega się prawo ich swobodnego podziału przez jury.

 

Pouczenie:

Teksty zgłoszone do konkursu muszą być autorstwa uczestnika, własnością uczestnika, poprawne merytorycznie. Cudze materiały wykorzystane w tekstach konkursowych są chronione prawem autorskim, stąd każdy cytat lub zapożyczenie          z utworów innych autorów, pomysłów wykorzystanych w tekście zgłoszonym do konkursu musi być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia.

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl