tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

Regulamin konkursu dla gimnazjum

formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO

ORGANIZATOR KONKURSU
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku, nauczyciel języka niemieckiego – Katarzyna Krzemińska, zwana dalej „Organizatorem".

CEL KONKURSU

 • Popularyzacja wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.
 • Zachęcanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy o kulturach państw niemieckiego obszaru językowego.
 • Kształtowanie postawy poszanowania dla obcych kultur.
 • Rozwijanie umiejętności pracy indywidualnej.
 • Zainteresowanie młodzieży naukš języków obcych.
 • Rozwijanie umiejętności pracy nad projektem językowym (prezentacja Power Point)

TEMATYKA KONKURSOWA
Tematyka Konkursu obejmuje wiadomości z zakresu wiedzy ogólnej na temat Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Lichtensteinu.

ADRESACI KONKURSU
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkół gimnazjalnych z Włocławka oraz powiatów: włocławskiego, lipnowskiego, aleksandrowskiego, radziejowskiego i rypińskiego.

TERMIN KONKURSU

15.06.2012 r. – termin składania prac konkursowych (prezentacje Power Point w formie elektronicznej i na płycie CD).

26.09.2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu, prezentacja trzech najciekawszych projektów, wręczenie nagród i happening z okazji Dnia Języków Obcych z udziałem wszystkich uczestników.

KOMISJA KONKURSOWA

- Konkurs Wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w składzie:

 1. Dyrektor LMK
 2. Organizator konkursu
 3. Nauczyciel języka niemieckiego LMK

- Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

 1. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu, tj. dotrzymanie terminu dostarczenia prac konkursowych i ich zabezpieczenie,
 2. ustalanie zwycięzcy,
 3. interpretacja niniejszego Regulaminu,
 4. rozstrzyganie sporów związanych z konkursem.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich szkół gimnazjalnych. Konkurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia minimum 6 prac w ramach tego projektu.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie prezentacji Power Point do dnia 15 czerwca 2012 roku w na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pocztą (na nośniku CD) na adres szkoły:

Katarzyna Krzemińska
III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
ul. Bechiego 1
87-800 Włocławek

 • W zgłoszeniu konkursowym należy podać: imię i nazwisko/imiona i nazwiska (możliwość uczestnictwa więcej niż jednego ucznia z jednej klasy) uczniów, nazwisko opiekuna ucznia/uczniów, nazwę i adres szkoły, adres e-mail szkoły lub opiekuna – formularz zgłoszeniowy stanowi załšcznik do niniejszego Regulaminu.
 • Każdy uczestnik konkursu musi posiadać przy sobie w dniu rozdania nagród ważnš legitymację szkolną.
 • Uczestnicy zobowišzani są zgłosić się do rejestracji najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem happeningu.
 • Harmonogram happeningu zamieszczony zostanie w osobnym dokumencie.

NAGRODY

 • Nagrody dla uczniów:
 1. Uczniowie zwycięskiej drużyny otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 2. Uczniowie drużyn, które zajmą II i III miejsca otrzymają upominki oraz dyplomy.
 • Podziękowania dla opiekunów

Opiekunowie uczniów, którzy zajmą miejsca I, II, III otrzymają pisemne podziękowania Dyrektora szkoły i Organizatora konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu określone niniejszym regulaminem.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora ul. Bechiego 1 we Włocławku, oraz na stronie www.lmkwloclawek.ehost.pl
 • Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku braku wymaganego minimum uczestników, tj. 6 prac projektowych. O decyzji odwołania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni do dnia 10.06.2012 r.
 • Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowišzań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować do Organizatora konkursu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Kwiecień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl