2g 2g - społeczno - prawny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-1/3 #2C2 Sala_5
wf-2/3 JC Sala
wf-3/3 #2D2 Sala_3 r_j.polski AA sala_203 matematyka KB sala_104 j.niemiecki-1/5 #2N4 sala_111
j.hiszpański-4/5 sala_110
j.włoski-5/5 #2W1 sala_208
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/2 Mo sala_305
j.angielski-2/2 Mr sala_201
r_historia BS sala_309 r_j.polski AA sala_203 przyroda KC sala_07 j.niemiecki-1/5 #2N4 sala_111
j.hiszpański-4/5 sala_110
j.włoski-5/5 #2W1 sala_208
3 9:40-10:25 r_wos ML sala_112 r_wos ML sala_112 przyroda KC sala_07 r_wos ML sala_112 r_historia BS sala_309
4 10:40-11:25 przyroda KC sala_07 r_wos ML sala_112 u-elementy p ML sala_112 religia DD sala_109 r_historia BS sala_309
5 11:35-12:20 r_j.polski AA sala_203 j.polski AA sala_203 r_historia BS sala_309 j.polski AA sala_203 j.angielski-1/2 Mo sala_308
j.angielski-2/2 Mr sala_201
6 12:30-13:15 matematyka KB sala_104 j.polski AA sala_203 r_historia BS sala_309 j.polski AA sala_203 j.angielski-1/2 Mo sala_308
j.angielski-2/2 Mr sala_201
7 13:20-14:05 matematyka KB sala_104 wf-1/3 #2C2 Sala_5
wf-2/3 JC Sala
wf-3/3 #2D2 Sala_3
religia DD sala_110   godz.wych BM sala_301
8 14:10-14:55   wf-1/3 #2C2 Sala_5
wf-2/3 JC Sala
    wf-3/3 #2D2 Sala_3
Obowiązuje od: 1 grudnia 2017r.
Drukuj plan
wygenerowano 2017-12-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum