2e 2e - biologiczno - chemiczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.włoski-5/5 #jw2 sala_208 j.francuski-2/5 #jf2 sala_109
j.hiszpański-4/5 #jh1 sala_110
r_chemia SS sala_311 wf-1/3 #3wf Sala_3 r_chemia SS sala_311
2 8:50- 9:35 j.włoski-5/5 #jw2 sala_208 j.francuski-2/5 #jf2 sala_109
j.hiszpański-4/5 #jh1 sala_110
r_chemia SS sala_311 wf-1/3 #3wf Sala_3
wf-2/3 JC Sala
r_chemia SS sala_311
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 TS sala_201
j.angielski-2/2 JK sala_05
j.polski MB sala_106 u-biologiczn Vb sala_302 godz.wych JC sala_104 r_biologia Vb sala_302
4 10:40-11:25 j.angielski-1/2 TS sala_201
j.angielski-2/2 JK sala_05
j.polski MB sala_106 matematyka MU sala_305 u_ang_posz-1/2 JK sala_05
u_ang_posz-2/2 TS sala_111
r_biologia Vb sala_302
5 11:35-12:20 r_chemia SS sala_311 r_chemia SS sala_311 matematyka MU sala_305 religia DD sala_306 j.polski MB sala_106
6 12:30-13:15 hist. i społ AK sala_205 matematyka MU sala_305 r_biologia Vb sala_302 r_biologia Vb sala_302 hist. i społ AK sala_205
7 13:20-14:05 wf-1/3 #3wf Sala_3
wf-2/3 JC Sala
wf-3/3 #4wf Sala_5
r_biologia Vb sala_302 r_biologia Vb sala_302 j.polski MB sala_106 j.niemiecki-1/5 #jn7 sala_111
j.rosyjski-3/5 #jr1 sala_208
8 14:10-14:55 wf-2/3 JC Sala
wf-3/3 #4wf Sala_5
religia DD sala_107 wf-3/3 #4wf Sala_5 hist. i społ AK sala_205 j.niemiecki-1/5 #jn7 sala_111
j.rosyjski-3/5 #jr1 sala_208
Obowiązuje od: 11 września 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 2018-09-11
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum