tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

European Language Label

Dnia 14 października 2004 r. w siedzibie CODN w Warszawie nasze III LO im. Marii Konopnickiej zostało nagrodzone Europejskim certyfikatem językowym EUROPEAN LANGUAGE LABEL dla nowatorskich inicjatyw związanych z nauczaniem języków obcych.
Od samego początku konkurs ma zasięg europejski. W Polsce jego trzecia edycja została zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na zlecenie Komisji Europejskiej.
Spośród 83 inicjatyw realizowanych przez różnego typu instytucje edukacyjne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, kolegia nauczycielskie, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, ośrodki kształcenia ustawicznego, wydawców i stowarzyszenia, Komisja Selekcyjna pod przewodnictwem prof. Hanny Komorowskiej nagrodziła 22 inicjatywy.
Każdy projekt musiał spełniać określone kryteria:

  1. wielostronny charakter
  2. zapewniają dodatkowe korzyści-iloœciowe i jakościowe
  3. dostarczają motywacji
  4. są oryginalne i twórcze
  5. mają wymiar europejski
  6. można je również zastosować w innych warunkach (łatwy transfer)

Projekt powstał pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły-Krystyny Sobczak. Koordynatorem była nauczyciel języka angielskiego- Joanna Kijewska

Cele naszego projektu: - motywowanie uczniów do poszerzania znajomości języków obcych pod kštem ich przydatności w późniejszej karierze zawodowej, jak również wszechstronne przygotowywanie do życia zawodowego we współczesnej Europie i świecie, gdzie język obcy jest najważniejszym nośnikiem informacji, umożliwiającym poznanie i zrozumienie różnic kulturowych, społecznych i gospodarczych między narodami. Praktyczne i efektywne komunikowanie się w językach obcych z obcokrajowcami w kontaktach o charakterze biznesowym, w korespondencji (m.in. handlowej), w ramach przygotowywania programów i mini-projektów informacyjnych, weryfikowanie stereotypów i uprzedzeń.
Nasze dążenie do osišgania jak najlepszego poziomu nauczania wszystkich przedmiotów, do doskonalenia praktycznej znajomości języków obcych, współpraca z innymi placówkami oświatowymi Europy, a przede wszystkim kształcenie kreatywnych, otwartych i przedsiębiorczych Europejczyków realizuje się każdego dnia. Dzięki licznym kontaktom z „żywym językiem", z obcokrajowcami, dzięki nowatorskim, aktywizującym metodom nauczania (szerokiemu zastosowaniu materiałów autentycznych, dodatkowym formom realizowania materiału, wprowadzaniu języka specjalistycznego, rozwijaniu autonomii w procesie uczenia) nasi uczniowie są samodzielnymi obywatelami zjednoczonej Europy. Wymiany zagraniczne zapewniają im świadomość kulturową i autentyczność, czynniki niezbędne do świetnego opanowania języka obcego. Uczniowie LMK nie obawiają się przyszłości, swobodnie operują kilkoma językami, mają sprecyzowane plany zawodowe zgodne ze swoimi upodobaniami.
Jako wiodąca placówka ponadgimnazjalna w mieście, nie poprzestajemy na istniejšcych już formach współpracy, ale nieustannie poszukujemy nowych kontaktów zagranicznych. Wówczas zainicjowaliśmy kontakt ze szkołą Ryde High School na wyspie Wight (Wielka Brytania). Chcemy podnosić świadomość kulturową i językowš naszych uczniów przy wykorzystaniu nowych technologii (Internet, prezentacje multimedialne, telekonferencje ze szkołami partnerskimi), by w rezultacie doskonale odnajdowali się w społeczeństwie unijnym i realizowali się zawodowo.

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Marzec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl