tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

European Language Label 1

Celem konkursu jest nagradzanie i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw dotyczących nauczania i uczenia się języków charakteryzujących się wysoką jakością, wielostronnym charakterem, oryginalnością i innowacyjnością. Dotychczas polskim instytucjom przyznano 81 certyfikatów European Language Label (13 w 2002 r., 20 w 2003 r., 22 w 2004 r. i 26 w roku 2005). W konkursie mogą brać udział wszystkie rodzaje szkół, zarówno publiczne jak niepubliczne, uczelnie wyższe, placówki kształcenia językowego dla dzieci i dorosłych, ośrodki prowadzące kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli języków, oraz wszystkie instytucje edukacyjne zajmujące się nauczaniem i promowaniem języków; a w konkursie indywidualnym - wszyscy nauczyciele zajmujący się nauczaniem języków obcych. W 2006 roku Polska wzięła udział po raz kolejny w konkursie European Language Label organizowanym przez Komisję Europejską. Uroczystość zakończenia V edycji konkursu European Language Label i rozdania certyfikatów odbyła się 16 października 2006 w Warszawie w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego.
Wśród nagrodzonych projektów znalazł się również projekt autorstwa pana Dariusza Łobody:
"Jeden świat - wiele języków"

Wprowadzenie:

Działania w ramach projektu "Jeden świat - wiele języków" oparte są na założeniu, że we współczesnym świecie nie wystarczy znajomość - choćby najlepsza - jednego języka obcego. Chcemy promować różne języki i - poprzez języki - różne, równie piękne i bogate kultury. Nasza działalność wpisuje się w starania Unii Europejskiej o zachowanie wielojęzykowości (Plurilinguisme) i różnorodności kulturowej.
Cele projektu

 • Poszerzenie palety językowej
 • Prowadzenie akcji mających na celu propagowanie nauczania i uczenia się języków rzadszych wśród dzieci, młodzieży i dorosły
 • Kształcenie i dokształcanie kadry nauczającej języków
 • Pozyskiwanie środków i materiałów popularyzujących języki obce
 • Współpraca między nauczycielami różnych języków na terenie miasta, regionu i kraju
 • Propagowanie otwartości na świat, łamania barier poprzez poznawanie języków, ludzi i kultur
 • Podniesienie jakości nauczania i uczenia się języków obcych

Realizacja projektu:

 • Poszerzenie palety językowej o nowe języki - hiszpański i włoski
 • Organizacja Dni Kultury Romańskiej
 • Utworzenie klasy przygotowującej do egzaminów międzynarodowych z języka francuskiego - DELF
 • Redagowanie gazetki "La Grenouille"
 • Organizacja międzynarodowych wymiany młodzieży
 • Konkurs ogólnopolski na hasło promujące język francuski.
 • Udział w międzynarodowym projekcie PEACE
 • Zachęcanie dyrektorów szkół w mieście i regionie do poszerzenia palety językowej
 • Promocja języków rzadszych na Targach Zawodów i Szkół
 • Promocja języków romańskich na Dniach otwartych szkoły
 • Udział w konkursach i olimpiadach.
 • Udział w imprezach okolicznościowych, koncertach, spektaklach, spotkaniach.
 • Współpraca z władzami miasta i mediami.
 • Kurs języka francuskiego dla nauczycieli
 • Przygotowanie nowoczesnego warsztatu pracy
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli
 • Pozyskiwanie materiałów edukacyjnych
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Współpraca między nauczycielami języków na terenie miasta, regionu i kraju
 • Podniesienie jakości nauczania i uczenia się języków obcych

Zdjęcia z rozdania certyfikatów 16 października 2006 w Warszawie w Sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Kwiecień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl