tlo_01 tlo_02 tlo_03

logo lmk

postacie lmk

Gestao de Projectos nas Escolas Temat 9: Wymiar Europejski w Edukacji

Na początku marca 2007 roku, dzięki AGENCJI NARODOWEJ PROGRAMU SOCRATES i wsparciu finansowemu zapewnionemu przez program ARION, reprezentując Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (KPCEN) we Włocławku oraz III Liceum Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej we Włocławku, wraz z dyrektorem tej szkoły Panią Krystyną Sobczak miałam przyjemność uczestniczyć w fantastycznej wizycie studyjnej dla kadry zarządzającej oświatą. Wymieniona wizyta została zorganizowana przez Wydział

Czym jest wizyta studyjna?
Kandydaci zaaprobowani przez Agencję Narodową programu Socrates uczestniczą w przygotowanej wizycie studyjnej, odbywającej się w jednym z wielu krajów zaangażowanych w działalność programu SOCRATES. Wizyty są organizowane lokalnie przez właściwe władze i instytucje o charakterze edukacyjnym kraju goszczącego w ramach jednolitego programu wizyt koordynowanych na poziomie kraju przez Agencje Narodowe i na poziomie europejskim przez Komisję EU. Każda wizyta na ogół skupia od 10-15 uczestników z kilku różnych krajów. Później mogą oni ropagować podobne koncepcje i organizować następne wizyty studyjne w kolejnych latach.

Cele wizyt studyjnych

Nadrzędnym celem wizyt w ramach ARIONA jest wymiana informacji i doświadczeń pomiędzy decydentami i specjalistami w dziedzinie edukacji w kluczowych obszarach zainteresowania krajów uczestniczących, szczególnie w tych dotyczących szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego oraz zawodowego. Wizyty umożliwiają uczestnikom obserwację rozwiązań przyjętych przez instytucje edukacyjne i zapewniają zdobywanie aktualnych informacji dotyczących edukacji w Europie. Takie perspektywiczne poznawanie szerokiego spektrum zagadnień i problemów, z którymi mają styczność dyrektorzy, edukatorzy i inni specjaliści w dziedzinie edukacji w różnych krajach europejskich niewątpliwie wpływa na jakość ich późniejszej pracy i indywidualny rozwój zawodowy.

Zamierzenia organizatorów i program wizyty w Sintrze

Szczególnym celem wyżej wymienionej wizyty studyjnej było przedstawienie grupie 15 uczestników reprezentujących 10 krajów europejskich ogólnego obrazu szkolnictwa portugalskiego i doskonale przygotowanych i przeprowadzonych projektów, mających miejsce w portugalskich szkołach, na poziomie podstawowym gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Wspomniane projekty dotyczyły rozmaitych zagadnień edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Wymiaru Europejskiego w Edukacji. Organizatorzy, Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Sintrze (Câmara Municipal de Sintra- Divisao de Educaçao) stanęli na wysokości zadania. Wizyta została zaplanowana z najdrobniejszymi szczegółami i przygotowana na najwyższym poziomie. Maria Cristino i Marina Barros, przedstawicielki Urzędu odpowiedzialne za koordynowanie wizyty dołożyły wszelkich starań, by wszyscy uczestnicy jak najskuteczniej skorzystali ze swojego udziału w wizycie. Obserwując społeczność szkolną i zwyczajny dzień pracy dydaktycznej w pięciu różnych szkołach z okolic Sintry (na przedmieściach Lizbony), nie tylko mogliśmy z bliska przyjrzeć się projektom tam realizowanym, ale również zaobserwować funkcjonowanie portugalskiego systemu szkolnictwa.

Przegląd projektów Teatr i sztuka

W pierwszej wizytowanej szkole Escola Secundária Leal de Câmara przedstawiono nam projekt dotyczący wykorzystania sztuki w obszarze Computer Assisted Drawing (Rysunek wspomagany komputerowo) oraz obróbki obrazu cyfrowego. Wymienione przedsięwzięcie oddziałuje na szereg aktywności szkolnych, np. projekt plakatu promującego przedstawienie teatralne, konkurs na projekt szkolnego logo, zaproszenia na obchody rocznicy założenia szkoły, itd. Nabyte w ten sposób umiejętności uczniów i ich doświadczenia w pracy z materiałem graficznym są cenione przez lokalne firmy i przedsiębiorców, którzy chętnie widzą tu swoich przyszłych pracowników. Kolejna placówka Escola Secundária de Mem Martins pokazała nam ponadprzedmiotowy projekt zatytułowany 'Work and Leisure' (Praca i Odpoczynek). To cykliczne zajęcia z zakresu techniki informacyjnej, tańca i grupy teatralnej. Wymienione działania, z pozoru raczej luźno powiązane ze sobą, ściśle się uzupełniają i pozwalają na wypracowanie doskonałych efektów. Uczniowie od początku do końca są autorami scenariusza, scenografii oraz efektów specjalnych wspomaganych komputerowo. Projekt postawił sobie za cel indywidualny rozwój osobowości i poczucia estetyki zaangażowanych uczniów. Należy tu również wspomnieć, iż stwarza niepowtarzalną okazję integrowania uczniów pochodzących z różnych obszarów kulturowych, buduje postawę otwartości i tolerancji. Portugalscy uczniowie bardzo chętnie poświęcają swój wolny czas zajęciom teatralnym. Kolejne dwie inne szkoły Escola Secundária de Santa Maria and Escola Básica Visconde de Juromenha odnoszą znaczące sukcesy w tym obszarze pracy pozalekcyjnej. Zaangażowani młodzi ludzie realizują się w występach na rzecz społeczności lokalnej i bardzo rzetelnie "szlifują" swoje aktorskie umiejętności.

Edukacja zdrowotna

Portugalia, jak i inne kraje (nie tylko na unijne), boryka się z coraz częściej występującymi chorobami natury cywilizacyjnej (np. AIDS, cukrzyca czy choćby chorobliwa otyłość). Dlatego osoby odpowiedzialne za edukację młodych nie pozostają bierne wobec spraw związanych z działaniami profilaktycznymi w tym zakresie. Dwie z obserwowanych przez grupę studyjną Arion szkoły z dużym powodzeniem prowadzi Health Education Projects (projekty w ramach edukacji zdrowotnej). Escola Secundária Leal de Câmara oraz Escola Secundária Miguel Torga propagują wśród nastolatków kwestię istoty dobrego zdrowia i promują zdrowy styl życia dzieci, młodzieży i dorosłych. Obie formy działań mają ogromny wpływ na społeczność szkolną. W ramach projektów w obu szkołach odbywa się szereg zajęć o charakterze prozdrowotnym: debaty, warsztaty, spotkania ze specjalistami, konkursy o zbliżonej tematyce i wiele innych. Wymienione aktywności w obrębie edukacji zdrowotnej skupiają się na rozwijaniu dbałości o dobrą formę zdrowia fizycznego i psychicznego w każdym wieku.

Edukacja prozawodowa

Placówka Escola Secundária de Mem Martins zaprojektowała i wprowadziła w życie bardzo przedsiębiorczy projekt 'Preparing for Active Life-Establishing Connections with the Community-Training Period Dynamics'(Przygotowanie do Aktywnego Życia Zawodowego-Nawiązywanie Kontaktów z Lokalnymi Przedsiębiorcami-Okres Praktyki Zawodowej). Stwarza on niesłychanie korzystne warunki przysposabiania się do pracy dla uczniów, którzy stoją u progu rozpoczynania swojej kariery zawodowej, tuż przed wejściem na rynek pracy. Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki współpracy władz szkoły z lokalnym biznesem. Udział w tym projekcie nie jest obowiązkowy i to sam młody człowiek dokonuje wyboru firmy (spośród tych, które mają podpisaną umowę o współpracy ze szkołą), w której odbędzie praktykę zawodową. Przedsiębiorcy oferują młodzieży szansę nabywania pierwszych doświadczeń związanych z okresem praktyki (training period), i w pewien sposób, pomagają unikać niewłaściwych wyborów profesji. Taka pierwsza, jeszcze pod kontrolą szkoły i nauczycieli, odpowiednio dobrana droga zawodowa jest ogromnie ważna dla przyszłości tych młodych ludzi.

Równość szans edukacyjnych

Agrupamento de Escolas: Escola Básica dos 2°e 3° Ciclos Visconde de Juromenha, to usytuowany na ubogich przedmieściach zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i odpowiednika naszego gimnazjum. Wspomniana placówka musi każdego dnia stawiać czoła rozmaitym wyzwaniom. Są to raczej trudności jeszcze stosunkowo mało znane w polskiej rzeczywistości. Populacja uczniów składa się w dużej mierze z dzieci imigrantów, szczególnie z Afryki, Ameryki Południowej i Azji. Dla około 30% uczących się tu język portugalski nie jest ich językiem ojczystym. Rodzi to, rzecz jasna, wiele problemów. Nie są one na tle rasowym, ale często wynikają z nieznajomości języka (utrudniona komunikacja w klasie i poza nią) i nieodpowiedniego zachowania. Dlatego mieliśmy tu okazję obejrzeć kilka działań zmierzających do eliminowania problemów związanych z wielokulturowością oraz różnym pochodzeniem społeczności uczniowskiej. Aktywności (takie, jak: Forest Club (Klub Miłosników Lasu), Modelling workshop (Warsztaty modelarskie), The Identity of Sintra Group (Grupa Poszukująca Tożsamości Sintry), i inne) oferują równe szanse edukacyjne wszystkim, bez względu na rasę i pochodzenie, uczniom. Dzięki nim młodzież uczy się odpowiedzialności, dyscypliny, tolerancji i poczucia własnej wartości. Równe szanse to nie tylko równe traktowanie w sferze przedmiotów szkolnych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne w obrębie podejmowanych działań zapewniają tym młodym ludziom akceptację i szacunek, tak ze strony dorosłych, jak i kolegów.

Wymiar europejski w edukacji 

Większość z odwiedzanych przez grupę studyjną szkół (Escola Secundária Leal de Câmara, Escola Secundária de Santa Maria, Escola Secundária de Mem Martins, Escola Secundária Miguel Torga and Escola Básica dos 2°e 3° Ciclos Visconde de Juromenha), już od kilku lat (dzięki programom unijnym), ma zagranicznego partnera/-ów, rozwija współpracę międzynarodową i dzieli przykłady dobrych praktyk edukacyjnych. Uczniowie są wysoce zmotywowani do zgłębiania języków obcych oraz poznawania rówieśników i życia codziennego w innych krajach europejskich. Nauczyciele są bardzo otwarci i aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju inicjatywach międzynarodowych. Już idea wizyty studyjnej Arion w Sintrze sama w sobie była świetnym przykładem na "lekcję europejską" dla wszystkich zaangażowanych stron. Gospodarze i poszczególni uczestnicy wymieniali opinie i spostrzeżenia na różne tematy nie tylko w ramach zajęć, ale również poza nimi. Nauczyliśmy się nawzajem od siebie i o sobie wielu ciekawych rzeczy. Po spotkaniach w szkołach organizatorzy pokazali nam fantastyczne zakątki Sintry i jej okolic (przylądek będący jednocześnie najbardziej wysuniętym na zachód krańcem kontynentalnej Europy-Cabo da Roca, znany w świecie pałac-muzeum Palacio Nacional da Pena, Palacio Nacional de Sintra i urokliwą rezydencję Quinta de Regaleira). To pozwoliło nam poznać bliżej przebogate dziedzictwo kulturalne Portugalii oraz jej europejski wymiar.

Wnioski

Wyjątkowo ciekawa wizyta studyjna w Sintrze stała się niewątpliwie pamiętnym wydarzeniem dla wszystkich uczestników. Grupa nie tylko miała okazję przyjrzeć się ciekawym pomysłom zaadaptowanym przez szkoły w Portugalii, ale również wymienić doświadczenia i podzielić opiniami na temat dobrych praktyk edukacyjnych. Ta wiedza może być, i z pewnością będzie przekazywana do innych placówek w Europie. Niektóre modele projektów mogłyby znaleźć się i w polskich szkołach. Każdy z nas wzbogacił swoją wiedzę na temat pracy w szkolnictwie, poszerzył horyzonty o nowe rozwiązania i metody pracy. Powinniśmy uczyć się od innych, inni Europejczycy powinni poznawać nasze doświadczenia. To nieustanny proces. To od nas, nauczycieli, zależy europejski wymiar w edukacji.

Galeria zdjęć

{joomplucat:26 limit=12|columns=3}

dziennik elektroniczny

aktualnosci LMK

galerie lmk

Wydarzenia

Kwiecień 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Najbliższe wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!

pl pl pl